Kompleksowa obsługa prawna procesów windykacji

Kancelaria Prawna specjalizuje się w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów win-dykacji. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Kancelaria stale współpracuje z wybranymi, wyjątkowo skutecznymi komornikami na terenie całego kraju oraz detektywami, a wysoko wykwalifikowany zespół prawników zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną procesów windykacji.

Kancelaria adwokacka świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym. Borowski Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie gospodarczym oraz prawie podatkowym . Doradzamy klientom w sprawach związanych z tworzeniem, reorganizacją i restrukturyzacją spółek, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę w zakresie optymalizacji podatkowej. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

Oferujemy Klientom profesjonalne usługi, szczególnie z szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prasowego, prawa własności przemysłowej), prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji), ochrony danych osobowych, fuzji i przejęć a także
prawne audyty działalności gospodarczej oraz doradztwo w branży obrotu nieruchomościami (nabywane i zbywanie nieruchomości, najem). Prawnicy Kancelarii prowadzili i prowadzą cały szereg procesów sądowych, zarówno w sprawach o zapłatę jak i z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, naruszenia zasad uczciwej konkurencji, prawa pracy i innych.

Kompleksowa obsługa prawna firm oraz spółek na terenie Wrocławia oraz województwa Dolnośląskiego


Skuteczna Kancelaria Windykacyjna z Wrocławia

Oferujemy skuteczne wsparcie Klientów na każdym etapie postępowania windykacyjnego. Posiadamy skuteczne rozwiązania w prowadzeniu windykacji przedsądowej ( polubownej ), sądowej, windykacji zagranicznej a także monitorowaniu działań komorników

Posiadamy dużą skuteczność w egzekwowaniu zaległych płatności

  • Należności odzyskane w procesie windykacji pobubownej60%
  • Należności odzyskane w procesie windykacji sądowej85%
  • Przyspieszenie działań komorników40%

Aktualności

27 października 2017

Jak szybko odzyskać dług w postępowaniu sądowym?

W sytuacji, gdy dłużnik nie chce uregulować zobowiązania dobrowolnie, a więc gdy na nic się zdają przypomnienia o zaległych płatnościach, pisemne wezwania do zapłaty oraz groźba […]
12 września 2017

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli […]
1 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Nawiązanie współpracy z pracodawcą w oparciu o umowę o pracę jest przez pracowników bardzo pożądaną formą zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom szereg uprawnień, a […]