Jak szybko odzyskać dług w postępowaniu sądowym?

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.
12 września 2017
Czy wato korzystać z usług firm które oferują windykację „pozasądową”?
26 września 2018
Show all

W sytuacji, gdy dłużnik nie chce uregulować zobowiązania dobrowolnie, a więc gdy na nic się zdają przypomnienia o zaległych płatnościach, pisemne wezwania do zapłaty oraz groźba ujawnienia długu w jednym z krajowych rejestru dłużników, wówczas jedynym rozwiązaniem dla wierzyciela jest wytoczenie powództwa sądowego o zapłatę, gdyż tylko po prawomocnym wyroku dług będzie mógł ściągnąć komornik sądowy.

Jak jednakże powszechnie wiadomo, postępowanie sądowe to nie tylko dodatkowe koszty po stronie wierzyciela, lecz przede wszystkim znaczne odsunięcie w czasie odzyskania swej należności przez wierzyciela, gdyż postępowania sądowe w niektórych przypadkach mogą trwać nawet kilka lat, z kolei średnio takie sprawy kończą się po około 1,5 roku.

Jeśli dłużnik dobrowolnie nie chce płacić to niestety, ale wierzyciel nie ma za bardzo innego wyboru jak właśnie zainicjować proces sądowy w tym zakresie, warto jednakże pamiętać, że na gruncie obowiązujących przepisów istnieją rozwiązania, które mogą znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe, dlatego bezwzględnie należy z nich korzystać, jeśli tylko jest taka możliwość.

Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu sądowego jest wytoczenie powództwa w tzw. postępowaniu nakazowym, które jest nieco mniej skomplikowane pod względem formalnym niż tradycyjny proces, przez co istnieje szansa, że szybciej się zakończy.

W postępowaniu nakazowym sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu bądź zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Przeczytaj także:

Windykacja Polubowna

Windykacja Sądowa

Ponadto, sąd wydaje nakaz zapłaty m.in. na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności np. zapłaty świadczenia pieniężnego czy odsetek w transakcjach handlowych. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym następuje na posiedzeniu niejawnym, a więc sąd bez udziału stron, na postawie załączonych dokumentów, wydaje nakaz zapłaty w którym orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Jeżeli przeciwko nakazowi zapłaty nie wniesiono skutecznie zarzutów, a więc gdy dłużnik nie odwołał się od niego, wówczas taki nakaz ma skutki prawomocnego wyroku, zatem wierzyciel może skierować sprawę do egzekucji komorniczej. W praktyce wydanie nakazu zapłaty następuje stosunkowo szybko, bywa że nawet w przeciągu kilku dni od dnia wniesienia pozwu, następnie taki nakaz doręczany jest dłużnikowi i jeśli dłużnik nie zakwestionuje nakazu w wyznaczonym terminie, wówczas sprawa może się zakończyć w ciągu kilku tygodni.

Jeśli jednakże zarzuty zostały wniesione prawidłowo, wtedy przewodniczący wyznacza rozprawę i zaczyna się proces sądowy. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym powoduje więc, że wierzyciel szybciej może uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie i jeśli dłużnik nie zacznie aktywnie działać, a więc nie wniesie zarzutów, wówczas nie tylko szybko, lecz także bez konieczności pojawienia się w sądzie, wierzyciel może egzekwować swoje roszczenie.

Jeśli jednakże sprawa nie może być rozpoznana w postępowaniu nakazowym, gdyż brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, wtedy przewodniczący wyznacza rozprawę, czyli proces toczy się wówczas według norm ogólnych. Takie postępowanie oczywiście trwa już znacznie dłużej, jednakże żeby przebiegało ono sprawnie, a zatem żeby niepotrzebnie go nie przedłużać, warto zadbać o to, aby pozew nie zawierał żadnych braków formalnych, a więc żeby np. została uiszczona prawidłowa opłata od pozwu, oraz żeby wszelkie twierdzenia i wnioski były jasno sformułowane oraz poparte dowodami załączonymi do pozwu.

Jeśli bowiem sąd zauważy w pozwie braki formalne, wówczas będzie wzywać stronę do ich uzupełnienia, na przepływie korespondencji „stracić” więc można kilka tygodni, dlatego jeśli zależy nam, aby sąd szybko rozpoznał naszą sprawę, należy wystrzegać się błędów przez które sami opóźniamy podjęcie działań przez sąd.

Skuteczna pomoc w windykacji długów na terenie całego kraju

Kancelaria windykacyjna Borowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *