Kancelaria Adwokacka Wrocław

27 października 2017

Jak szybko odzyskać dług w postępowaniu sądowym?

W sytuacji, gdy dłużnik nie chce uregulować zobowiązania dobrowolnie, a więc gdy na nic się zdają przypomnienia o zaległych płatnościach, pisemne wezwania do zapłaty oraz groźba […]
12 września 2017

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli […]
1 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Nawiązanie współpracy z pracodawcą w oparciu o umowę o pracę jest przez pracowników bardzo pożądaną formą zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom szereg uprawnień, a […]
12 czerwca 2017

Działalność konkurencyjna pracownika, a rozwiązanie umowy o pracę.

Zawarcie z pracownikiem w trakcie trwania stosunku pracy, czy też po jego wygaśnięciu, dodatkowej umowy o zakazie działalności konkurencyjnej jest obecnie dosyć często spotykanym rozwiązaniem. Na […]