Blog

26 września 2018

Czy wato korzystać z usług firm które oferują windykację „pozasądową”?

Pozasądowe zakończenie konfliktu, np. co do nieuregulowanej płatności, jest zawsze korzystnym rozwiązaniem i to nie tylko dla wierzyciela, lecz również dla dłużnika. W takim bowiem przypadku […]
27 października 2017

Jak szybko odzyskać dług w postępowaniu sądowym?

W sytuacji, gdy dłużnik nie chce uregulować zobowiązania dobrowolnie, a więc gdy na nic się zdają przypomnienia o zaległych płatnościach, pisemne wezwania do zapłaty oraz groźba […]
12 września 2017

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli […]
1 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Nawiązanie współpracy z pracodawcą w oparciu o umowę o pracę jest przez pracowników bardzo pożądaną formą zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom szereg uprawnień, a […]