adwokat prawo pracy wrocław

12 września 2017

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli […]
1 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Nawiązanie współpracy z pracodawcą w oparciu o umowę o pracę jest przez pracowników bardzo pożądaną formą zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom szereg uprawnień, a […]
12 czerwca 2017

Działalność konkurencyjna pracownika, a rozwiązanie umowy o pracę.

Zawarcie z pracownikiem w trakcie trwania stosunku pracy, czy też po jego wygaśnięciu, dodatkowej umowy o zakazie działalności konkurencyjnej jest obecnie dosyć często spotykanym rozwiązaniem. Na […]