Monitorowanie Działań Komorników ( etap egzekucyjny)

Monitorowanie działań prowadzonych przez komorników –  na tym etapie zajmujemy się gromadzeniem oraz przekazywaniem dokumentów do kancelarii komorniczych, a także nadzorowaniem działań podejmowanych w ramach egzekucji komorniczej. Kancelaria współpracuje z najbardziej skutecznymi komornikami we Wrocławiu – nasze sprawy zawsze traktowane są priorytetowo.