Windykacja Polubowna

Celem windykacji na etapie postępowania polubownego jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności, bez względu na termin wymagalności, stopień trudności czy status dłużnika.

Rolą Kancelarii w procesie windykacji miękkiej jest przede wszystkim wykreowanie u dłużnika świadomości nieuchronności zapłaty i gotowości wierzyciela do podjęcia działania z zakresu windykacji sądowej, poprzez wystosowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty.

Windykacja polubowna w odróżnieniu od windykacji sądowej stanowi niesformalizowany zespół czynności o charakterze mieszanym łączącym w sobie elementy negocjacji i nacisku, którego głównym zadaniem jest przyśpieszenie realizacji po stronie dłużników zobowiązań pieniężnych wobec wierzyciela, poprzez jednoznaczne wskazanie dłużnikowi konsekwencji wynikającej z braku zapłaty długu.

Na etap windykacji przed sądowej składa się:

  • wezwanie do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji,
  • zawieranie i negocjowanie ugód z dłużnikiem.