Windykacja Sądowa

Windykacja sądowa – pozew o zapłatę (nakaz zapłaty) Zakres usługi obejmuje przygotowanie i wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, następnie uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub ustalenie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty należności.

Windykacja sądowa (zw. też komorniczą) jest usługą polegającą na sądowym zabezpieczeniu zapłaty należności, których wysokość i termin zapłaty jest bezsporny. Ma to miejsce w szczególności w przypadku należności wynikających z nieopłaconych faktur. Podjęcie windykacji sądowej sugerujemy wobec kontrahentów, którzy mimo wcześniejszych monitów Klienta lub wystosowanego wezwania do zapłaty, nie uregulowali swojego zobowiązania. Skuteczność tej formy windykacji uzależniona jest przede wszystkim od zdecydowania wierzyciela.

Jako kancelaria windykacyjna wiemy, że zwlekanie i monitowanie o zapłatę, w sytuacji w której dłużnik notorycznie przekracza termin płatności może doprowadzić do istotnych utrudnień w uzyskaniu zapłaty, albowiem zachowanie dłużnika może oznaczać, że stał się albo w najbliższym czasie stanie się niewypłacalny do tego stopnia, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika stanie się bezskuteczne.