WINDYKACJA

Borowski Kancelaria Adwokacka to skuteczna kancelaria windykacyjna. Nasze usługi świadczymy dla firm oraz osób fizycznych nie tylko z Wrocławia. Skutecznie windykujemy należności na terenie całego kraju.


W ramach naszych usług możemy zaproponować następujące czynności – prowadzone przez adwokatów:

 • wstępna oceny właściwej drogi postępowania procesowego, czasu oraz kosztów egzekucji, rekomendacji drogi dochodzenia należności oraz podejmowania spraw pilnych, w których należy przerwać bieg terminu przedawnienia;
 • przygotowywania dokumentacji procesowej;
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności - negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń;
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności;
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji - występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę;
 • podejmowania sądowego postępowania ugodowego;
 • przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania orzeczeniom sądowym klauzuli wykonalności na dłużników, ich poręczycieli oraz małżonków;
 • aktywnej współpracy z wybranym komornikiem w celu przeprowadzania postępowań egzekucyjnych;
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami;
 • współpracy z syndykami lub nadzorcami prowadzącymi postępowanie upadłościowe;
 • współpraca z detektywami;
 • sporządzania opinii prawnych i bieżąca konsultacji powstałych zagadnień i problemów prawnych.
Proponujemy dogodną dla Klienta formę zapłaty wynagrodzenia - ryczałtową lub częściowo uzależnioną od skuteczności podjętych przez Kancelarię działań prawnych.

Jak to działa?

Po przedstawieniu przez Klienta telefonicznie bądź w drodze e-mail sprawy, przedstawiamy ofertę dotyczącą wynagrodzenia Kancelarii. Samo zapytanie i wycena Kancelarii nic więc nie kosztuje. Po akceptacji warunków finansowych, w sprawie procesowej przygotowujemy właściwej treści pełnomocnictwo i przesyłamy je e-mailem na wskazany adres Klienta, które po podpisaniu Klient odsyła nam pocztą tradycyjną. Jeżeli jest taka konieczność, potrzeba czy możliwość prosimy o przesłanie ewentualnej dokumentacji e-mailem albo faxem.

Na bieżąco składamy relację z przebiegu sprawy, w tym poczynionych ustaleń i ewentualnej rekomendacji dalszego działania. Na życzenie Klienta możemy podjąć się również mediacji z drugą stroną celem ustalenia spornych kwestii, skracając tym samym czas i koszty postępowania sądowego. Kontaktujemy się w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie.

W przypadku potrzeby uzyskania porady, analizę sprawy z wnioskami końcowymi przedstawiamy w drodze kontaktu e-mail lub rozmowy telefonicznej. Na życzenie możemy również przygotować opinię na piśmie i przesłać ją na wskazany adres do korespondencji.