Windykacja Zagraniczna

Windykacja międzynarodowa prowadzona jest obecnie przez Kancelarię Borowski w 19 krajach świata i jest prowadzona przy udziale naszych lokalnych współpracowników. Windykacja zagraniczna może być prowadzona na wszystkich bądź też wybranych etapach postępowania.

Nasza Kancelaria zapewnia, iż windykacja zlecona poza terytorium Polski będzie prowadzona przez windykatorów i prawników pracujących na terenie kraju dłużnika. Prowadzone działania będą uwzględniały lokalne uregulowania prawne, kulturę, zwyczaje biznesowe oraz przyjęte na danym rynku techniki windykacyjne.

Współpracujemy z działami prawnymi oraz z wiodącymi na świecie kancelariami prawnymi, które specjalizują się w windykacji należności komercyjnych. Pozwala to nam mieć pewność, że w celu wyegzekwowania należności wszelkie przewidziane prawem narzędzia zostaną zastosowane, a czas postępowania sądowego, łącznie z egzekucją należności, maksymalnie skrócony. Zagraniczna windykacja sądowa obejmuje postępowania na wszystkich etapach: sądowym i egzekucyjnym.

Zapewniamy działania windykacyjne w takich krajach jak:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

W ramach windykacji zagranicznej świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami,
  • bezpośrednia windykacja należności poprzez zagranicznych przedstawicieli,
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi,
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami zagranicznymi,
  • wspomaganie procesu sądowego postępowania układowego z wierzycielami,

Windykacja dłużników w Niemczech

Windykacja należności przeciwko niemieckim dłużnikom powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym kancelarię adwokacką z siedzibą w Niemczech. Tylko i wyłącznie znajomość rynku niemieckiego i niemieckiego systemu prawnego umożliwia szybką i efektywną windykację. Kancelaria Borowski współpracuje z 4 Kancelariami na terenie Niemiec  co zapewnia skuteczne i szybkie dochodzenie zaległych należności.

Zwracając się bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, a nie do firmy windykacyjnej skracają Państwo czas oczekiwania na należności, ponieważ znaczna część spraw wymaga skorzystania z drogi sądowej i w przypadku gdy dłużnik złoży sprzeciw w ramach postępowania upominawczego, jako adwokaci możemy przeprowadzić dla Państwa również postępowanie sądowe.